Friday, April 30, 2004

Ummul Banin tanggung dosa demi silaturahim

DIKISAHKAN daripada Marwan bin Muhammad: "Azzah sahabat Kutsayyir
pernah datang menghadap Ummul Banin, puteri Abdul Aziz bin Marwan,
saudara wanita daripada Umar bin Abdul Aziz.

Ummul Banin berkata kepadanya: "Wahai Azzah, apa maksud daripada
perkataan Kutsayyir: "Setiap orang membayar hutangnya, aku ketahui
orang yang meminjamnya, akan tetapi Azzah orang yang suka menghulur-
hulur, yang suka mempersulitkan, kepada orang yang meminjamnya.

"Hutang apakah yang dimaksudkan oleh Kutsayyir itu kepada kamu?"
tanya Ummul Banin.

"Maafkan aku," jawab Azzah.

"Kamu harus memberitahu mengenainya kepada aku", desak Ummul Banin.

"Memang dulu aku pernah berjanji bersedia untuk dicium Kutsayyir, dan
dia pun datang kepadaku untuk meminta apa yang sudah aku janjikan
itu. Akan tetapi, aku berasa berdosa kepada dirinya dan aku sendiri
tidak akan mungkin memenuhi janji aku sendiri itu", kata Azzah
menjelaskan.

"Tepatilah janji kamu kepadanya dan akulah yang akan menanggung
dosanya", kata Ummul Banin kepada Azzah.

Selepas berkata demikian, Ummul Banin pun segera bermusahabah diri,
betapa salah ucapannya dan kemudian memohon ampun kepada Allah, serta
daripada setiap perkataan yang sudah diucapkannya ditebusnya kembali
dengan memerdekakan empat puluh hamba sahaya.

Setiap kali Ummul Banin teringat akan perbuatannya itu, dia pun
menangis hingga air matanya membasahi tudungnya lalu dia
berkata: "Mengapa aku tidak menutup mulutku ini dan membisu saja
ketika aku mengatakan hal itu?"

Dia pun tekun beribadah, ketekunannya itu bukan rahsia umum lagi
bahkan dia terkenal sebagai ahli ibadat.

Ummul Banin selalu meninggalkan tempat tidurnya bagi menunaikan solat
sepanjang malam dan setiap hari Jumaat, dia akan keluar dengan
membawa sesuatu di atas kudanya demi menegakkan agama Allah.

Selalunya, Ummul Banin mengundang wanita ahli ibadat untuk berkumpul
bersama bagi membahaskan sesuatu dan dia pun berkata: "Aku senang
membincangkan dengan kalian, akan tetapi apabila aku sedang solat,
aku akan lupa kepada kalian semua."

Dikatakan pula oleh Ummul Banin: "Orang yang sangat bakhil adalah
orang yang bakhil terhadap dirinya, demi syurga."

Juga perkataannya: "Setiap manusia pasti memerlukan sesuatu, sedang
aku akan menjadikan keperluan aku itu menjadi pengorbanan dan
pemberian. Demi Allah, memberikan sesuatu, saling menyambung tali
silaturahim kerana Allah, adalah lebih baik dan aku sukai daripada
makanan yang lazat saat kelaparan dan minuman yang dingin saat
kehausan. Adakah kebaijikan itu dapat diraih tanpa adanya suatu
perbuatan?"

Ummul Banin pun selalu berbuat baik dan benar sepanjang hayatnya.
Semoga Allah sentiasa mencurahkan rahmat-Nya kepadanya.

No comments: