Friday, August 8, 2003

Hijab (3/5)

Sambungan dari bahagian yang lalu:-

Keburukan tabarruj (berhias diri)

*Tabarruj adalah maksiat kepada Allah s.w.t dan Rasulullah s.a.w.

Barangsiapa yang maksiat kepada Allah swt dan Rasul-Nya maka ia hanya akan mencelakakan dirinya sendiri dan tidak akan mencelakakan Allah s.w.t sedikitpun.

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :”Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak”. Mereka bertanya : “ Ya Rasulullah! Siapakah orang yang menolak itu? Beliau menjawap : “Siapa yang taat kepadaku akan masuk surga dan siapa yang maksiat kepadaku maka ia telah menolak”

*Tabarruj menyebabkan laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah s.w.t.

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :” Akan ada pada akhir zaman, umatku nanti wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, kepala mereka bagaikan punuk unta, laknatlah mereka kerana mereka adalah wanita-wanita yang layak dilaknat.”

*Tabarruj adalah sifat penghuni neraka.

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :” ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah saya lihat:suatu kaum yang membawa cemeti bagai ekor sapi yang digunakan memukul manusia dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang..”

*Tabarruj penyebab hitam dan gelap di hari kiamat.

Diriwayatkan dari Nabi s.a.w,belaiu bersabda yang bermaksud,” Pemisahan wanita yang berhias untuk selain dari suaminya , adalah bagaikan kegelapan pada hari kiamat, tidak ada cahaya baginya. “


Maksudnya adalah wanita yang berlenggang-lenggok ketika berjalan dengan menarik pakaiannya, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hitam dan gelap, bagaikan berlenggang –lenggok dalam kegelapan . Dan hadis ini walaupun lemah, tetapi ertinya adalah benar , kerana kenikmatan dalam maksiat adalah siksaan , wangi-wangian akan menjadi busuk dan cahaya menjadi kegelapan. Kebalikan dari taat, bahawa bau mulut orang yang berpuasa dan darah orang yang mati syahid lebih harum di sisi Allah s.w.t dari bau minyak kasturi.

*Tabarruj adalah kemunafikan

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :” Sebaik-baik wanita kalian adalah yang memiliki kasih saying, subur (banyak anak) , suka menghibur dan siap melayani bila mereka bertakwa kepada Allah s.w.t . Seburuk-buruk wanita adalah wanita pesolek dan penghayal. Mereka itu adalah wanita-wanita munafik ,mereka tidak akan masuk surga kecuali seperti ghurab a ‘sham”

Yang dimaksud ghurab a’sham adalah burung gagak yang memiliki cakar dan kaki merah, petanda minimanya wanita masuk surga , kerana burung gagak yang memiliki sifat seperti itu sangat jarang ditemukan.

*Tabarruj mengoyak tirai pelindung dan membuka aib
Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :”Siapa saja di antara wanita yang menanggalkan pakaiannya selain rumah suaminya, maka ia telah mengoyak tirai pelindung antara diri dan Allah Azza wa’jalla “

*Tabarruj adalah perbuatan keji

Wanita itu adalah aurat, dan membuka aurat adalah keji dan dibenci , Allah s.w.t berfirman : “dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata :’ kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu dan Allah swt menyuruh kami mengerjakannya” . Katakanlah “ sesungguhnya Allah s.w.t tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji “ [surah al-a’raf:28]

Sebenarnya syaitanlah yang memerintahkan manusia melakukan perbuatan keji itu, sebagaimana firman Allah s.w.t yang bermaksud “syaitan menjanjikan (menakut-nakutkan ) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir) “[surah al-baqarah ayat 268]

*Tabarruj adalah ajaran iblis
Sesungguhnya kisah Adam a.s dengan iblis memberikan gambaran kepada kita bagaimana musuh Allah s.w.t , iblis itu membuka peluang untuk melakukan perbuatan dosa dan mengoyak tirai pelindung dan bahwa Tabrruj itulah tujuan asasai baginya. Allh s.w.t berfirman yang bermaksud “hai anak Adam! , janganlah kamu sekali-kali dapat ditipu oleh syaitan sebagimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga, ia menganggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya “ [surah al-a’raf ayat 27]

Jadi Iblislah yang mengajak kepada tabarruj dan buka-bukaan. Dialah pemimpim utama bagi para pencetus apa yang dikenal dengan Tahrirul Mar’ah (pembebasan wanita)

Bersambung, insyaAllah.

Nota: rencana ini petikan dari risalah berjudul “Hijab” yang dikeluarkan oleh DAAR AL-GASEM Saudi Arabia P.o Box 6373 Riyadh 11442, penyusun: Abdul Malik Al-Qosim diterjemah oleh Sholahuddin abdul Rahman, LC dan sedikit pembaikan bahasa dan tambahan oleh la_abwa, risalah ini disebarkan semasa Ramadhan H1423 di Masjidilharam . Rencana ini tiada hak cipta ,boleh disebarluaskan demi kebaikan umat sejagat]

No comments: