Thursday, June 21, 2007

ulangkaji 5:100


surah al-maidah ayat 100
Katakanlah (wahai Muhammad): "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Oleh itu bertaqwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu berjaya.

ulangkaji:
al-khobisu = perkara buruk

at-toiyibu = perkara baik

ujub= terpesona

'akjabaka =kamu terpesona

ulil albab = orang yang berakal

al-falaah =kejayaan

muflihun =orang yg berjaya

tuflihun= kamu berjaya

ungkapan: fat taqullah - takutlah/bertaqwalah kamu kpd Allah
= ittaqullah

No comments: